top of page

BOKSLUT 

ÅRSREDOVISNING & INKOMST DEKLARATION 

BOKSLUT

Bokslut ska göras varje år oavsett företagsform. I bokslutet fastställs bolagets resultat och ställning för året. Vi ser till så att detta upprättas enligt dina önskemål för att få så god skattemässig planering som möjligt.

ÅRSREDOVISNING

I många fall så följs bokslutet av en årsredovisning där bolagets ställning presenteras. Vi hjälper dig att upprätta denna på ett korrekt och professionellt sätt, så att bolagets intressenter kan utläsa den information som de behöver.

INKOMSTDEKLARATION

Inkomstdeklaration ska lämnas årligen av både företag som privatpersoner, vi hjälper dig oavsett företagsform eller om du är privatperson som behöver lämna in bilagor, till exempel blankett K10 om du är fåmansföretagare.

bottom of page